CENTRUM MŁODEGO ODKRYWCY 2015

tel:  535 295 464

E-mail: info@cmo.edu.pl

 

Zajęcia dla wszystkich pasjonatów gry Minecraft oraz gier komputerowych!

 

wyślij zapytanie

Programowanie Minecraft

Dlaczego Minecraft?

 

Minencraft jest wirtualną przestrzenią kreatywną,  w której użytkownicy z sześciennych bloczków (niczym klocków Lego) budują kawałki światów: mapy i budynki dla ruchomych figurek postaci i zwierząt. Gra ta jest atrakcyjna i przyjazna dla ucznia oraz umożliwia  prawie w niezauważalny  sposób łączyć naukę z zabawą i przyjemnością, zwiększając tym samym  motywację  uczniów do nauki. Jest ona również idealnym narzędziem do rozwijania kompetencji związanych z kreatywnością, rozwiązywaniem problemów, a także zarządzaniem posiadanymi zasobami. Gra wymaga od uczestnika wykazania się licznymi umiejętnościami (w tym intelektualnymi), zrozumienia złożonych procedur, zapamiętania wielu informacji oraz podejmowania decyzji i przewidywania ich konsekwencji.

Na czym polegają warsztaty?

 

Przy wykorzystaniu popularnych gier uczestnicy poznają tajniki programowania aby w kolejnym etapie tworzyć własne programy wykorzystując m.in. wersję gry Minecraft Education Edition. Kursanci wykonują misje na specjalnie przygotowanych mapach edukacyjnych w grze. Aby je zaliczyć konieczne jest zrozumienie podstaw programowania m.in. czym są pętle, warunki lub zmienne. Poszczególne komendy podstawowe przeciąga się ze specjalnej listy – są to kolorowe puzzle, które należy odpowiednio ułożyć na ekranie, następnie wpisując określone wartości umieszczające na przykład obiekty na planszy.
 

Każde spotkanie to nauka w świecie gry Minecraft, Roblox lub z aplikacją Scratch i zadania rozwijające cyfrowe kompetencje społeczne.

Zajęcia mają na celu:

 

  • sprawdzanie możliwych rozwiązań problemu, czyli wprowadzanie poprawek do stworzonych algorytmów, udoskonalanie ze względu na zdefiniowany cel lub przyjęte założenia;

  • rozwijanie myślenia komputacyjnego tj. analizowanie problemów oraz tworzenie ich rozwiązań przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych - gry Minecraft, Roblox, Scratch;

  • układanie i programowanie algorytmów - układanie w logicznym porządku instrukcji m.in. w grze Minecraft (korzystanie z Minecraft Education Edition). Uczestnik formułuje w postaci algorytmów, zapisanych w różnej postaci, polecenia składające się na: znane uczniom algorytmy z różnych przedmiotów, np. pisemnego wykonania działań matematycznych; osiągnięcie postawionego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub uporządkowanym; porządkowanie różnorodnych elementów zgodnie z ustalonym kryterium; 

  • projektowanie, tworzenie oraz zapisywanie w wizualnym języku programowania pomysłów historyjek, rozwiązania problemów oraz prostych algorytmy wykorzystując polecenia sekwencyjne, iteracyjne i warunkowe oraz zdarzenia jednoczesne;

  • rozwijanie umiejętności związanych z pracą zespołową, komunikacją (wymiana informacji i ich analiza), pełnieniem funkcji członka grupy lub jej lidera, oceną pracy własnej oraz współgraczy, przyjmowaniem odpowiedzialności za powierzone zadania.

 

Zapisy / płatności / promocje

 

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 7 lat.
Wymogiem uczestnictwa w zajęciach jest podstawowa umiejętność czytania i liczenia.

 

Czas trwania kursu rocznego:  

28 spotkań x 60 min 
(w zależności od dni wolnych zajęcia odbywają się średnio 3-4 razy w miesiącu).

Oprócz pracy z Minecraft Education Edition, 2 razy w miesiącu odbywają się zajęcia z programowania Scratch lub Codu Game Lab a od drugiego semestru również Roblox.
Warsztaty te nie są związane z Minecraftem.

 

 

WAŻNE:
Aby sprawdzić listę lokalizacji oraz proponowane terminy prosimy rozwinąć listę kursów w formularzu zapisu.

FORMULARZ ZAPISU

 

Promocja (do 10.09.2022):
(cena standardowa 1900 zł)


Kurs: Programowanie Minecraft + Scratch + Roblox + inne
 

28 spotkań:

  • płatność semestralna: 2 x 800 zł

  • ratalna: 8 x 210 zł

 

Chęć płatności w ratach prosimy wpisać w UWAGACH.

 

Przy zapisie większej liczby osób (rodzeństwo/znajomi): -5%

 

Warunkiem rezerwacji miejsca na kursie jest wpłata zaliczki w terminie wyznaczonym przez organizatora.

 

Minimalna liczba dzieci w grupie: 6. Przy mniejszej liczebności grupy zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu.

+Roblox, Scratch

Programowanie w świecie Minecraft

+ Roblox, Scratch

Roblox Centrum Mlodego Odkrywcy

Dokładne terminy zostaną ustalone z rodzicami we wrześniu, na podstawie planu zajęć zapisanych dzieci.